پخش تراکت جلوی درب دانشگاه های تهران

پخش تراکت جلوی درب دانشگاه ها تهران  خیلی از مشاغلی که برای تبلیغات خود تبلیغات تراکتی را انتخاب کرده اند دوست دارند که تراکت آنها در جاهای عمومی که رفت آمد زیاد است پخش شود.

و یا صاحب صنایع و حرفه خواستی هستند که بیشتر مشتریان آنها دانشجویان هستند.

برای همین است که تراکت های خود را جلوی درب دانشگاه ها پخش می کنند که دانشجویانی که به آن صنعت و یا حرفه نیاز دارند با آنها تماس بگیرند.

روش کار به این صورت است که کارفرما تراکت های که طراحی و چاپ کرده اند و حالا می خواهند که تراکت های خود را پخش کنن تراکت ها را به تراکت پخش کن می دهند که جلوی درب دانشگاه به ایستاد و تراکت ها را به دست دانشجویان بدهد.

بخوانید:  پخش تراکت تبلیغاتی

ولی این که تراکت پخش کن جلوی کدام دانشگاه به ایستاد و چه ساعتی و چه روزی انجا باشد را کارفرما تعیین میکند.

شرکت پخش تراکتی دارای صابقه کار زیاد است ولی  یک مشاوره رایگان به صاحب مشاغلی که می خواهند تراکت های خود را جلوی درب دانشگاه ها پخش کند می دهد.

بخوانید:  پخش تراکت در جنت آباد تهران و کل شمال غرب تهران

ولی تصمیم گیر اخر صاحب تراکت است که مشخص می کند که چه روزی در هفته و در چه ساعتی از روز تراکت پخش کن تراکت ها را پخش کند.

زیرا ممکن است که یک روز در هفته رفت آمد به دانشگاه زیاد باشد و  یک روزی تعداد دانشجویانی که به دانشگاه می آیند کم باشد.

ممکن است زمان امتحانات باشد و همه دانشجویان به دانشگاه بیایند و یا ممکن است زمان فرجه ها باشد که دانشجویان به دانشگاه نیایند .

حتی در طول ترم یک روز هست که دانشجویان بیشتر کلاس دارند و به دانشگاه می آیند و یک روز در هفته دانش آموزان کمتر به دانشگاه می روند.

بخوانید:  پخش تراکت در شمال شرق تهران و کل منطقه یک تهران

این را کارفرما خودش با تحقیقی که انجام می دهد مشخص می کند که تراکت پخش کن چه روزی برای پخش به جلوی درب دانشگاه برود و تراکت های خود را به دست دانشجویان بدهد.

پخش تراکت جلوی درب دانشگاه های تهران

تراکت پخش کن روز مزد

تراکت پخش کن خانم

برای دریافت اطلاعات از چگونگی فرستادن نیرو تراکت پخش کن و ایجاد هماهنگی با شرگت تراکت پخش کن تراکتی تماس حاصل فرماید.

با ما تماس بگیرید:

تلخاب فراهانی: ۰۹۱۲۴۵۰۶۳۵۹

تماس با ما