استخدام در حین سربازی

استخدام در حین سربازی

کار پار وقت سربازی

استخدام در حین سربازی

استخدام در حین سربازی برای پخش تراکت

دوارن خدمت برای تمامی فرزندان پسر اجباری می باشد سربازان این دوره را اتلاف وقت برای خود میدانند ولی از لحاظ قانونی نوعی ادای دین به تامین امنیت کشور می باشد

دوران سربازی یک دوره طولانی می باشد و برای سپری کردن ان باید هزینه کنیم که برای اکثر سربازها تامین هزینه بسیار سخته می با

بخوانید:  پخش تراکت تهران

شد

در این دوره سرباز ها نمیتوانند در هر شغلی که علاقه دارند شروع به فعالیت کنند مگر ان که کار مورد علاقی انها پار وقت باشد .

سربازهای که نگران تامین هزینه خود هستند و جویای کار می توانند برای استخدام در شرکت تراکت پخش کن تماس حاصل فرمایند

حتی اگر سرباز های که در طول هفته یک یا دو بار میتوانند مرخصی ساعتی بگیرنند نیز میتوانند در شرکت تراکت پخش کن مشغول کار شوند

بخوانید:  پخش تراکت در کرج
تماس با ما 09936816549