آوریل 19, 2021
استخدام در حین سربازی

کار پاره وقت سربازی (پخش تراکت)

کار پار وقت سربازی دوارن خدمت برای تمامی فرزندان پسر اجباری می باشد سربازان این دوره را اتلاف وقت برای خود میدانند ولی از لحاظ قانونی […]
تماس با ما ۰۹۲۱۱۲۱۴۱۳۲